Garanti
Gode nyheder for kunderne!!!

Den 29. september 2005 blev et nyt ankenævn en realitet.

Håndværksrådet har på vegne af fem medlemsorganisationer, heri blandt Danske Snedker- og Tømrermestre som Skt. Knudsgades Tømrer og Snedker forretning er medlem af, stiftet Håndværkets Ankenævn, som skal behandle klager over blandt andet tømrerarbejde på entreprisesummer mellem 3.000 og 1.000.000 kroner.

Det vil sige at eventuelle tvister kan løses effektivt og hurtigt, enten via Danske Snedker- og Tømrermestre eller Håndværkets Ankenævn.